Třídní schůzky MŠ

Vážení rodiče, zveme Vás 15.3.2012 na třídní schůzky v 16.15 hodin do prostor ZŠ, které budou obohaceny besedou s paní PhDr. Říčnou z PPP Opava. Beseda bude zaměřena na téma Školní úspěšnost dětí ( psychická zátěž, systém učení, poruchy učení, jak zvládat hyperaktivní děti atd). Na besedu srdečně zveme i rodiče žáků ZŠ.