Třídní schůzky v Mateřské škole 9.6.2014

V pondělí 9. 6.2014 v 16.00 hod. se uskuteční v naší mateřské škole závěrečné třídní schůzky v tomto školním roce 2013/2014. Po ukončení třídních schůzek bude pokračovat schůzka se zákonnými zástupci předškoláků, předpokládaný čas je v 17.00 hodin. Těšíme se na Vaši účast.