Třídní schůzky v MŠ

Dne 15.09.2011 proběhly v naší mateřské škole první třídní schůzky v tomto školním roce 2011/2012. Rodičům se zde představila nová paní ředitelka ZŠ a MŠ – paní Mgr. Lenka Smetanová a nová paní učitelka Bc. Martina Konečná. Setkání probíhalo v přátelské atmosféře za účasti pana starosty Jaroslava Vaňka, pedagogického sboru MŠ a hojného počtu rodičů. Na třídních schůzkách se projednaly různé organizační záležitosti, týkající se provozu MŠ.