Třídní schůzky v ZŠ 2015

Ve čtvrtek 9.4. 2015 se ve škole uskuteční třídní schůzky s rodiči žáků 1.-5. ročníku o chování a prospěchu za III. čtvrtletí školního roku 2014/2015. Společný začátek je v 16.00 hodin ve školní jídelně. Pokud se nemůžete ze závažných důvodů dostavit v určený den, domluvte si s třídními učitelkami náhradní termín. Těšíme se na Vaši návštěvu.