Třídní schůzky v ZŠ 9.6.2016

Ve čtvrtek 9.6.2016 v 16.30 hod. se uskuteční třídní schůzky v základní škole. Společný začátek se koná v jídelně školy. Hodnocení žáků o prospěchu a chování za II. pololetí posléze proběhne v jednotlivých třídách. Pokud se nemůžete ze závažných důvodů dostavit v určený den, domluvte si s třídními učitelkami náhradní termín. Těšíme se na Vaši návštěvu.