Třídní schůzky za 3.čtvrtletí školního roku 2016/2017

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se uskuteční třídní schůzky o prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2016/2017.  Společný začátek , kde získáte především informace ke škole v přírodě, je v 16.00 hodin. Pokud se nemůžete ze závažných důvodů dostavit v určený den, domluvte si s třídními učitelkami náhradní termín. Těšíme se na Vaši návštěvu.