Třídní schůzky MŠ

Dne 18.09.2012 v 16.30hod. se uskuteční v naší mateřské škole první třídní schůzky v tomto školním roce 2012/2013. Seznámíte se s organizací nového školního roku, učitelským sborem. Setkání proběhne za účasti pana starosty Jaroslava Vaňka, pedagogického sboru MŠ. Na třídních schůzkách se budou projednávat organizační záležitosti provozu MŠ. Těšíme se na Vaši účast.