Trosečníci - spaní ve škole

Milí rodiče,  přátelé školy, dne 12. 6. 2015 se bude konat na naší škole projektové odpoledne s názvem Trosečníci. Provoz školní družiny bude v tento den do 15.00 hodin.  Poté všechny děti odejdou domů. Malí trosečníci budou  mít sraz v 16.00 hodin opět ve škole již v příhodném oděvu trosečníka a nezapomenou mít s sebou věci na spaní. 

V 16.30 hodin proběhne pasování předškoláků do řad našich Čápat. Pro děti je přichystaná řada činností na celé odpoledne a zábavný večer s kytarou u ohně pod dozorem všech pedagogů.   Během podvečerních hodin, okolo 17.30 hodin, můžete být svědky průvodu trosečníků, kteří navštíví ulice Dolních Životic. V bohatém večerním programu nebude čas na nudu.  Předpokládaný konec projektu bude pro nepřespávající děti ve 23 hodin (odchod s rodiči). Přespávající děti odejdou v sobotu ráno po snídani. Vše bude hrazeno z prostředků KR, kterému tímto srdečně děkujeme. 

Prosíme maminky a babičky o upečené dobrůtky ke  svačině a snídani. Předem velice děkujeme.