Turistický výlet do Litultovic

Dne 25.5.2018 se žáci 1. až 4. ročníku vydali na turistický výlet do Litultovic. Byl krásně teplý prosluněný den a už jsme se všichni těšili, jak si výlet užijeme. Za třičtvrtě  hodiny jsme byli s batůžky na místě. Některé děti už byly rády za příjemný stín litultovického altánku v zámeckém parku s lavičkami, kde si s chutí daly svačinu. Poté už nebránilo nic zábavě. Hrála se vybíjena, ragby, fotbal. Děvčata skákala přes švihadla, hrála hru Čáp ztratil čepičku a mnoho jiných her. Děti si vyzkoušely obratnost na velké průlezce. Okolo desáté hodiny nás čekala návštěva Muzea historie v Litultovicích, kde mnoho našich dětí bylo úplně poprvé.

 Pod klenutými zámeckými stropy v bývalém bytě správce lihovaru je ve třech místnostech umístěno Muzeum. Tato expozice vznikla u příležitosti navrácení statutu městyse Litultovicím v roce 2007. V muzeu se děti dozvěděly zajímavosti o historii obce. V muzeu se dochovaly historické fotografie zámku a zámeckého panstva. Děti nahlédly do bohatého spolkového života, kdy ještě žily Litultovice ochotnickým divadlem, hokejem či Sokolem. Část expozice připomíná významné osobnosti a historii školství. V jedné z místností se představují všechny řemeslnické cechy, nářadí a nástroje související se zemědělstvím. Dětem se velmi líbil historický nábytek nebo třeba kuriózní dřevěný kočárek a panenka. V ostatních místnostech zámku jsme obdivovali dochované fresky. Jako poděkování jsme paní průvodkyni zazpívali několik našich písniček za doprovodu piána, která si s chutí zazpívala s námi. Po návštěvě muzea jsme se všichni vydali občerstvit do místní prodejny potravin, abychom nabrali sílu na zpáteční cestu do Dolních Životic. Cestou zpátky jsme se těšili na dobrý oběd a na své kamarády páťáky, kteří se také vraceli v tento den z výletu na kolech.