Ukázková hodina gymnastiky v MŠ 2015

Dne 14. 4. 2015 proběhla v MŠ ukázková hodina gymnastiky. Děti pod vedením trenérky M. Plačkové ukázaly, co všechno již od září zvládly. Viděli jsme gymnastickou chůzi, protahovací i posilovací cviky, cvičení na hudbu…Děti dokázaly předvést krásný kotoul vpřed, některé i kotoul vzad. Děti cvičily nepřetržitě bezmála celou hodinu. Byly ukázněné a velice šikovné. Krásně reagovaly na pokyny paní trenérky a na závěr si vycvičily medaile, které si jistě zasloužily.