Ukončení 1. pololetí školního roku 2018/2019

V naší škole proběhla od 25.1.- 29. 1. komplexní kontrola ZŠ a MŠ ČŠI, která v závěrečném hodnocení nešetřila chválou ve všech oblastech, což nás zcela určitě velmi potěšilo. Vysvědčení bylo za dveřmi, ale i tento úkol jsme zvládli a ve čtvrtek 31.1. 2019 se sešli všichni žáci i učitelé v jedné třídě na celoškolním hodnocení prospěchu, chování a hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí.

Paní vychovatelka J. Šustrová předala odměny  a poděkovala jednotlivým žákům, kteří  během prvního pololetí sbírali kaštany, žaludy, papír a vršky z PET láhví. Ve sběru byly také oceněny jednotlivé třídy diplomy. Paní ředitelka udělila pochvalu ředitelky školy žákyní Klaudii Stonišové, která vzorně reprezentovala školu v soutěži aerobiku ŠD a získala nádherné 1. místo. Třídní učitelky zhodnotily prospěch a chování v jednotlivých třídách a vydaly žákům v 1. a 2. ročníku VYSVĚDČENÍ  a ve 3., 4., 5. ročníku VÝPIS vysvědčení, originál bude uložen ve škole do závěrečného hodnocení v červnu. Teď už se mohou i naši prvňáčci pochlubit svým prvním vysvědčením. Úspěšně se adaptovali na školu, zvykli si na každodenní režim a již dokážou číst, psát i počítat. V pátek 1.2.2019 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny. Před odchodem ze školy bude dětem ještě připomenuta bezpečnost a chování během prázdnin. Přejeme Vám, ať je i druhá polovina školního roku radostná, úspěšná a pohodová .