Ukončení školního roku 2009/2010

Konec školního roku 2009/2010 nastane ve středu 30.6.2010 po vydání vysvědčení a společném zhodnocení prospěchu i chování všech dětí, udělení pochval i výchovných opatření za nekázeň. Pak se žáci rozloučí se svými učitelkami, vychovatelkami, paní školnicí a paní kuchařkou na dlouhé dva měsíce prázdnin. Před odchodem ze školy bude dětem ještě připomenuta bezpečnost a chování během prázdnin, aby se všichni ve zdraví opět setkali ve středu 1.9.2010 v 8.00 hodin na slavnostním zahájení nového školního roku 2010/2011, kdy přivítáme 10 nových školáčků v 1. ročníku. Už se na ně těšíme! Devíti odcházejícím páťákům přejeme hodně štěstí a úspěchů v ZŠ Slavkov.Všem pak přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, pohody, zážitků z cest i radostí doma mezi svými.