Úspěch ŠD ve výtvarné soutěži

Kroužek dovedných rukou se přihlásil do okresní výtvarné soutěže „Pohádkový svět“ ,kterou pořádala školní družina T.G.Masaryka  v Opavě ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě. Do této soutěže se přihlásilo 22 školních družin. Soutěžilo se v několika kategoriích. Za naši družinu vytvořily děti  1. a  2. ročníku kolektivní dílko „Perníková chaloupka“ a získaly nádherné 2. místo. Kolektivní práce dětí  3. a  4. ročníku „ Pohádkový hrad“ získala čestné uznání. Výhru jsme si slavnostně vyzvedli v OD Breda Weinstein v pondělí 16. 4., kde také proběhla vernisáž nejlepších prací. Všem dětem v čele s paní vychovatelkou Monikou Pécsiovou blahopřejeme. Výstava potrvá až do 29. dubna v Galerii Breda v prvním podlaží, poblíž pobočky České pošty. Srdečně Vás zveme.