Vánoce v EU

Ve čtvrtek jsme ve školní družině pořádali přednášku na téma „Vánoce v EU“, kdy k nám zavítali zástupci informačního střediska Eurocentrum Ostrava. Cílem přednášky bylo poskytnout dětem informace a rozšířit znalosti o Evropské unii či o Evropě jako takové. Děti se seznámily s vybranými státy Evropské unie, s jejich umístěním na mapě, místními a vánočními tradicemi, zvyklostmi a také různými pokrmy v každé zemi Evropy. Dověděly se, kdo nosí dětem dárky, kde Ježíšek a kde třeba stará dobrá čarodějnice Befana. Součástí programu byl vědomostní kvíz, který učil žáky vyhledávat informace. Nakonec si děti vyrobily vánoční ozdobu v podobě srdíčka a košíčku. Program se dětem velice líbil a prožili jsme společně nejen zábavné, ale také obohacující odpoledne.