Vánoční aerobik ŠD 2019

V pondělí  9. 12. se děti  tanečního kroužku ŠD vypravily do Opavy, na ZŠ Vrchní, reprezentovat naši školu v okresní soutěži v aerobiku. Soutěže se zúčastnilo 10 děvčat. Konkurence byla obrovská. Ve třech kategoriích soutěžilo téměř 160 dětí z 11 školních družin. Děti cvičily podle paní vychovatelky Naděždy Hřivnacké a porota z řad vychovatelek zúčastněných ŠD vybírala nejlepších 10 soutěžících a z nich následně tři nejlepší. 

Za 1. kategorii soutěžily  prvňačky Adéla Indráková, Sofie Grómanová a  Magdaléna Víchová, která se probojovala do první desítky.  V druhé kategorii soutěžila děvčata 2.a 3. ročníku – Patricie Kuzníková, Valerie Kuzníková a Tereza Hradečná. Třetí kategorii zastupovala děvčata Viktorie Kuzníková a Nikola Grabiášová. Děvčata bojovala ze všech sil, ale tentokrát to na vítězství nestačilo. Všem děvčatům patří pochvala za vzornou reprezentaci školy.  Soutěžícím  přejeme hodně sportovních a tanečních úspěchů a radosti z pohybu. Děkuji paní vychovatelce Janě Šustrové za vzornou přípravu, doprovod i podporu během celé soutěže.