Vánoční aerobik

V pondělí 12. 12. 2016 děvčata a jeden chlapec tanečního kroužku navštívili ZŠ Vrchní v Opavě, kde reprezentovali naši školu v aerobiku. Soutěže se zúčastnilo 155 dětí ze 14 školních družin okresu Opava. Děti cvičily podle paní vychovatelky Naděždy Hřivnacké  a porota z řad vychovatelek zúčastněných ŠD vybírala nejlepších 10 soutěžících a z nich následně porota vybrala tři nejlepší. Soutěž probíhala ve třech kategoriích. V 1. kategorii byli žáci 1. tříd, 2. kategorii žáci 2. a 3. tříd a 3. kategorii žáci 4. a 5. tříd. V druhé kategorii naši školu reprezentovala děvčata – Klaudie Stonišová, Klára Čechová a Kateřina Dušková. Třetí kategorii reprezentoval Michal Vystrk, Markéta Janků, Martina Janků, Adéla Hradečná, Kateřina Šimkovská a Stela Stonišová. Všichni soutěžící bojovali ze všech sil a dostat se do první desítky byl těžký úkol. V obrovké konkurenci naši žáci podali skvělé výkony a v 2. kategorii se na  3. místě umístila Klaudie Stonišová a získala bronzovou medaili. Ve 3. kategorii se do první desítky dostala Stela Stonišová a Michal Vystrk. Všem zúčastněným dětem děkujeme a výhercům blahopřejeme. Velké poděkování patří paní vychovatelce Janě Šustrové, která žáky na soutěž skvěle připravila a doprovodila.