Vánoční besídka v ZŠ

Ve čtvrtek 22.12. jsme zahájili vyučování krátkou vycházkou do místního kostela, kde nás srdečně přivítal pan farář J. Kučera. Děti si měly možnost prohlédnou nádherně vyzdobený kostel, úžasný betlém a nechyběl ani vstup na kůr, kde jsme si všichni zazpívali vánoční koledy za doprovodu paní učitelka Kateřiny Janků, která zvládla zahrát i na varhany. Ve škole následovaly nejprve vánoční besídky v jednotlivých třídách, na které nám maminky připřichystaly různé dobrůtky. Moc děkujeme. Potom nastal čas na bohatou a společnou nadílka ŠD. Všichni jsme prožili ve škole příjemný předvánoční den.

Přejeme Vám nádherné, pohodové a láskyplné Vánoce a v novém roce 2012 pevné zdraví, lásku, štěstí a spoustu energie, elánu na každý den a samé hodné lidi kolem sebe. Ze srdce přeje kolektiv ZŠ