Vánoční koncert 19.12.2010 - pozvání

Obec a ZŠ Dolní Životice pořádají 2. vánoční koncert s názvem „Obec sobě“ , kdy bude zapálená 4. adventní svíce v neděli 19.12.2010 v 16.00 hodin v místním kostele Nejsvětějšího Spasitele. V bohatém programu vystoupí školní pěvecký sbor Čápata proměněný v andílky se sólistkou Terezou Schvanovou a s jejich učitelkami i vychovatelkami pod taktovkou ředitelky školy, Dechová hudba sboru dobrovolných hasičů Dolní Životice s kapelníkem Milanem Novákem, místní Schola vedená Marií Košárkovou a občané obce, kteří svým zpěvem nebo hrou na hudební nástroje přispějí k navození vánoční atmosféry. Koncert zahájí Vánočními fanfárami sólisté dechové hudby Milan Novák, Aleš Hadámek, Jiří Šášek ml. a Tomáš Galia. Známý duet Pie Jesu zazpívají Marie Košárková s Lucií Fajmonovou, dále vystoupí Zuzana Remešová ml. s Ivanou Doležalovou, Adéla Švánová zazpívá Tichou noc za doprovodu své sestry Sáry, na varhany zahraje Alois Raida, na akordeon žák Martin Pavlík, na housle bude doprovázet sbory Marcela Vystrková, na akordeon Kateřina Janků, na kyabord Marie Košárková a Bohuslava Kvarčáková. Zveme Vás proto srdečně, abyste si chvíle příprav na Vánoce obohatili duchovním zážitkem z koncertu nebo společným zpěvem koled za doprovodu dechové hudby.