Vánoční koncert 2012

Obec Dolní Životice, ZŠ a MŠ Dolní Životice pořádají vánoční koncert, kdy bude zapálená 4. adventní svíce v neděli 23.12.2012 v 16.00 hodin v místním kostele Nejsvětějšího Spasitele. V bohatém programu vystoupí školní pěvecký sbor Čápata a děti z MŠ s jejich učitelkami i vychovatelkami, Dechová hudba sboru dobrovolných hasičů Dolních Životic a sólisté. Srdečně Vás zveme, abyste si chvíle příprav na Vánoce zpříjemnili a obohatili kulturním zážitkem ve vznešeném prostor místního kostela.

Srdečně zve kolektiv ZŠ a MŠ

Vánoční koncert