Vánoční nadílka v MŠ 2018

I naše děti psaly dopis „Ježíškovi“, který uložily za okno, a každý den společně kontrolovaly, kdy si dopis Ježíšek odnese. Protože byly hodné, tak dopis po pár dnech zmizel a děti se dočkaly vánoční nadílky. Dostaly krásné dárky jak děti, tak paní učitelky i správní zaměstnankyně. V průběhu dne poslouchaly koledy a ochutnávaly cukroví a ovoce, které jim upekly maminky. Vánoční nadílky se také účastnila p. řed. ZŠ a MŠ, pan farář a bývalá zaměstnankyně MŠ.