Adventní setkání u varhan

Dne 3.12.2013 navštívila třída „Sluníček“ z MŠ společně s žáky ZŠ místní kostel „Božského Spasitele“, kde zhlédli naučný varhanní pořad pod názvem „Setkání u varhan“. Pořadem je provázel a současně hrál na varhany pan Martin Kubát. Děti se dověděly něco z historie varhan, kde se vyrábějí, z čeho se skládají, pojmenování jednotlivých částí apod., vyslechly některé varhanní skladby a společně si zazpívaly za doprovodu varhan vánoční koledy. Děti si na závěr prohlédly místní varhany, na které hrál pan Kubát, který nebyl pro děti neznámý, neboť nás v loňském roce navštívil s hudebně vzdělávacím programem pro děti a představil nám hru na více hudebních nástrojů.