Ve ŠD besedovali se zdravotnicí

Ve čtvrtek 14. 1. do naší družiny zavítala zdravotní sestřička paní Simona Galiová, aby nám něco pověděla o první pomoci, o hygieně, o tom jak předcházet úrazům a nemocem. Besedu jsme začali příběhem nepozorného Péti a tím, jaké nebezpečí mu hrozilo,  jak se zachoval a jak měl správně postupovat.  Děti si uvědomily, že úraz se může stát každému z nás a naším hlavním cílem je děti naučit, jak se mají v takových situacích zachovat, kam se mohou obrátit o pomoc a hlavně jak mohou takovým situacích předcházet a jak je důležité používat bezpečnostní a ochranné pomůcky. Děti se mimo jiné dověděly i spoustu zajímavostí z oblasti hygieny , např. jak nejbezpečněji kýchat a jakou rychlostí se při kýchnutí  bacily šíří. Nakonec si děti pod zkušeným dohledem sestřičky vyzkoušely resuscitaci na naší Mini Anne. Paní zdravotnice s trpělivostí mladým zdravotníkům odpovídala na řadu dotazů. Paní Galiové mnohokrát děkujeme za přínosnou a poučnou besedu.