Velikonoční výstavka ve ŠD

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice pořádá jarní výstavku dětských prací ve čtvrtek 2.4.2009 a v pátek 3.4.2009 vždy od 7.00 hod. do 17.00 hod. v místnosti ŠD v přízemí školy

Srdečně zvou děti a zaměstnanci ZŠ Dolní Životice