Velká gratulace Dorotce

Dorotka Košárková, žákyně 1. ročníku, v regionálním kole soutěže dětských lidových zpěváčků „Opavský skřivánek 2016“ postoupila se zúčastněných 104 sólistů do finále. Finále soutěže Opavský skřivánek se uskutečnilo formou veřejného koncertu v pátek 15. dubna 2016 v Loutkovém divadle v Opavě. Jednotlivé zpěváčky doprovázela cimbálová muzika Kubalovci a děti zpívaly nejprve píseň za doprovodu cimbálové muziky a druhou píseň bez doprovodu. Ve finále této soutěže Dorotka získala nádherné 2. místo. Blahopřejeme Dorotce k tak velkému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Velké poděkování patří také její mamince, která Dorotku na zkoušku i samotný koncert připravila a doprovodila. Velice děkujeme.  

Diplom Dorotka