Vyhodnocení dotazníků za školní rok 2017-2018

Vážení rodiče,

koncem školního roku jsme se na Vás obrátili s prosbou, zda Vás můžeme požádat o anonymní vyplnění dotazníku. Jménem všech Vám děkuji za vyplnění a čas, který jste tomu věnovali.  S výsledky jste byli seznámeni prostřednictvím třídních schůzek v MŠ i ZŠ. Jestliže jste na třídních schůzkách nebyli přítomni, tak se máte možnost s vyhodnocením nyní seznámit. Lenka Smetanová

Vyhodnocení dotazníků 2017–2018 MŠ

Vyhodnocení dotazníků 2018–2018 ZŠ