Vyhodnocení dotazníků za školní rok 2018-2019

Vážení rodiče,

koncem minulého školního roku jsme se na Vás obrátili s prosbou, zda Vás můžeme požádat o anonymní vyplnění dotazníku. Jménem všech Vám děkuji za vyplnění a čas, který jste tomu věnovali.  S výsledky jste byli seznámeni prostřednictvím třídních schůzek v ZŠ i MŠ. Jestliže jste na třídních schůzkách nebyli přítomni, tak se máte možnost s vyhodnocením nyní seznámit. Lenka Smetanová

Vyhodnocení dotazníků ZŠ 2018–2019

Vyhodnocení dotazníků MŠ 2018–2019