Výlet do Olomouce

Již v brzkých ranních hodinách se dne 5. prosince naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci spolu se svými učitelkami shromáždili na nádraží v Opavě a už celí nedočkaví očekávali příjezd vlaků směr Olomouc. Z okének vlaku všichni pozorovali probouzející se zimní den a už se všichni těšili, jak si dobrodružství v Olomouci užijí. První zastávkou byla pro nás Pevnost poznání, která patří mezi první interaktivní muzeum na střední Moravě. V Pevnosti poznání mohly děti na vlastní kůži zažít experimenty a vidět zblízka věci, které jinde neuvidí. Děti se například prošly modelem mozku, potkaly vodní hmyz v nadživotní velikosti, vyřešily obří hlavolamy nebo díky šestimetrové kopuli digitálního planetária prozkoumaly hvězdnou oblohu. Čekalo nás více než dvě stovky modelů a přístrojů. 

 

Díky kostýmům, jsme se všichni mohli přenést do napoleonských válek. Krátkou procházkou zasněženým parkem jsme se pomalu dostali do Arcidiecézního muzea, kde nás čekala rozmanitá škála uměleckých předmětů z nálezů dávného pravěku, středověkých památek až po novověké umělecké práce. K vidění zde byly exponáty z českých církevních dějin. Nejvíce děti zaujal nádherně zdobený kočár z 18. století. Určitě jsme na své krátké zastávce  Olomoucí nemohli minout vánoční trhy na Horním a Dolním náměstí, které v předvečer sv. Mikuláše bylo plné líbezných andělů, čertů a Mikulášů. Nebojte se, žádné dítko v pytli neskončilo, dokonce děti byly pochváleny Mikulášem za pěkné zpívání, které zpestřilo procházku olomouckým návštěvníkům trhů. Jen s umouněnými tvářemi a už hladoví jsme došli do obchodního centra Galerie Šantovka, které již na dálku zářilo vánoční výzdobou. Zde si děti doplnily energii návštěvou rychlého, ale pro děti tak oblíbeného občerstvení, že jsme pro tentokrát i my paní učitelky přivřeli oči a daly si s dětmi kousek smažené dobrotky. S plnými bříšky, ale už taky s počínající únavou jsme se vánočně osvětlenou Olomoucí přesunuli na konec naší výletní cesty. Čekala nás cesta zpátky, která utekla velmi rychle. Každý z našich výletníků už opravdu ví, že historické centrum Olomouce je plné významných památek, jako je radnice s orlojem, barokní sloup Nejsvětější Trojice, která je zařazena mezi světové dědictví UNESCO, a že město Olomouc opravdu stálo k návštěvě, které díky sněhové peřině mělo nezapomenutelné kouzlo. Děkuji paní Kateřině Janků, paní Žanetě Indrákové, paní Janě Šustrové a paní  Lucii Svobodové za starostlivost, vzornou péči o svěřené děti, protože bez nich by se výlet nemohl uskutečnit.