Výsadba rododendronů a poděkování sponzorům

Ve čtvrtek  10. října žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku zkrášlili prostranství před školou výsadbou pěti rododendronů. Děkujeme pracovníkům OÚ za přípravu půdy pro výsadbu a manželům Pasičovým za sponzorský dar v podobě rododendronů a vhodného substrátu ke zdárnému růstu.