Vyšetření zraku dětí v MŠ

Dne 11.4.2013 navštívila mateřskou školu skupina pracovnic z LIONS CLUBU v rámci projektu bezplatného preventivního vyšetření zraku předškolních dětí. Vyškolené pracovnice změřily po předchozím souhlasu rodičů zrak našim dětem. Statistiky říkají, že každé 11. dítě v předškolním věku mívá oční vadu. Jestliže zůstane neléčena, může dítě nést následky na celý život. Nejčastěji se jedná o tyto vady: tupozrakost, krátkozrakost, dlouhozrakost a astigmatismus. Dlouholetá praxe dokazuje, že do sedmi let věku lze vyléčit až 95% očních vad. Jak vidí, nám naše děti ale většinou neřeknou… přitom včasná diagnostika je tou nejdůležitější podmínkou nápravy.

 Proto Lions Club provádí měření (tzv. screening) očí dětí v mateřských školách. K měření se používá přístroj Plusoptix S09, jehož konstrukce a funkce je podobná videokameře. Měří se obě oči současně, bezkontaktně ze vzdálenosti zhruba 1 metru a bez potřeby aplikovat oční kapky. Měření trvá řádově několik vteřin a dá se přirovnat k fotografování. Výstupem z měření je písemný protokol s jasně stanovenými výsledky a doporučením bezodkladně navštívit odborného očního lékaře. V naší mateřské škole byla letos zjištěna závažná oční vada u dvou dětí, u nichž jsme o oční vadě neměli tušení ani my, ani rodiče. Dále se objevily jen drobné odchylky, řádově asi o čtvrt až ¾ dioptrie. Diagnóza zjištěná až při zahájení školní docházky, povážlivě snižuje pravděpodobnost úspěšného vyléčení, současně ztěžuje dítěti školní docházku, což se v neposlední řadě projeví na špatném prospěchu a v krajních případech až k nechuti ke škole. Proto děkujeme pracovnicím LIONS CLUBU Opava za jejich návštěvu v naší mateřské škole.

Lions Clubs International je jedna z největších mezinárodních humanitárních organizací. Jednou z hlavních oblastí, ve které se angažuje, je pomoc zrakově postiženým v rámci programu péče o zrak, jeho ochranu a obnovu. Organizace byla založena v roce 1917, dnes sdružuje téměř 1,4 milionu členů na celém světě. V roce 2011 zahájili „lioni“ v jižních Čechách, ale i na jiných místech republiky, projekt Lions Eye (Lví oko). Jde o projekt bezplatného preventivního vyšetření zraku u předškolních dětí. 

Velké poděkování patří paní učitelce Bc. Martině Konečné, která celou akci zajistila.