Vystoupení pro seniory v DPS

I letos jsme s dětmi z MŠ navštívily místní seniory, kde jim děti se svými učitelkami předvedly krátké kulturní vystoupení a obdarovaly je vlastnoručně vyrobenými přáníčky. Za své vystoupení sklidily velký potlesk, pochvalu a dostaly sladkou odměnu.