Vysvědčení vydáno - začínají prázdniny!

Dnes, 30.6.2011 dopoledne, bylo našim žákům vydáno vysvědčení za II. pololetí. Potom se všichni sešli v jedné třídě na celoškolním hodnocení chování a prospěchu i hodnocení činnosti školní družiny. Letos ovšem i za přítomnosti členů Klubu rodičů, kteří se přišli s kyticí a slovy díků rozloučit s p. ředitelkou Kvarčákovou, která po 13 letech působení v této škole odchází do důchodu. Paní předsedkyně KR Martina Pavlíčková pak ještě předala kytičky a dárečky odcházejícím páťákům. Celkové hodnocení bylo velmi radostné, neboť 25 žáků ze 42 obdrželo pochvalu za reprezentaci školy, za slušné a kamarádské chování, za pomoc ve třídě, za aktivitu a pilné učení a výborný prospěch. Jen jeden žák z celé školy obdržel napomenutí za časté zapomínání pomůcek a úkolů. Slíbil nám všem, že se v příštím školním roce polepší! Naši školáci tak potvrdili, že vzdělávání podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA HROU aneb S ČÁPATY JDE VŠECHNO LÍP, který plynule navazoval na dřívější roky vzdělávání podle programu Základní škola s alternativními prvky a formami učení, má už konkrétní výsledky v podobě úspěšných, tvořivých a slušných dětí. Poděkování za spoustu každodenní poctivé práce si zaslouží proto všechny učitelky i vychovatelky, také správní zaměstnankyně, které svědomitě pečovaly o čistotu prostředí. O čemž také hovořilo spoustu květin a dárků od dětí i rodičů, kteří si náročné práce pedagogů a zaměstnanců školy váží. Poslední zvonění nakonec vyprovodilo naše páťáky špalírem dětí ze školy a všichni se radostně rozešli na prázdniny. Tak ať jsou krásné, bohaté na zážitky, plné sluníčka a pohody zkrátka, báječně odpočinkové! A 1. září 2011, ať se všichni zase ve zdraví sejdou pod čapím hnízdem, ovšem už pod vedením nové paní ředitelky Mgr. Lenky Smetanové, které tímto přeji mnoho štastných let, úspěchů a spokojenosti v této překrásné školičce s úžasnými dětmi. Všem ať se daří naplňovat nejen své sny a přání, ale především Boží poslání, které „obdrží“ každý s příchodem na planetu Zemi. Držím Vám palce při uskutečňování všech bohulibých záměrů. Budu na Vás vždy vzpomínat s láskou a vděčností. Vaše Slávka Kvarčáková P.S. A děkuji za všechna srdíčka :-) Také Vás miluji…