Výtvarná soutěž ŠD

Děti školní družiny se zapojily do okresní výtvarné soutěže, kterou pořádala ŠD T. G. Masaryka ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě na téma „Dopravní prostředky“. V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 18 školních družin se svými výtvarnými pracemi. Naše družina v silné konkurenci obstála a v kategorii prostorových objektů jsme získali za náš kolektivní „Boeing 367“ čestné uznání. V kategorii 3.- 4. tříd si odměnu za krásné 2. místo odnesl Daniel Adámek se svým dílkem „Dopravní prostředek budoucnosti“. Ceny jsme si slavnostně převzali na vernisáži ve čtvrtek 2. 5. v Galerii Breda Weinstein v Opavě. Výstava potrvá do neděle 26. 5. 2019. Všem dětem gratulujeme. Poděkování patří také paní vychovatelkám školní družiny Janě Šustrové a Monice Pécsiové za kreativní nápady, pomocnou ruku při tvoření, doprovod na vyhodnocení soutěže a veškerou podporu.

Vyhodnocení výtvarné soutěže 2019