Výuka v MŠ

Tak jako v loňském roce, i letos pokračujeme ve výuce  náboženství. Vyučuje ji Mgr. Jan Kučera v počtu 12 dětí. Děti jsou seznamovány s příběhy s náboženskou tematikou, zpívají si a kreslí. Kroužek angličtiny pro předškolní děti vede vedoucí vychovatelka Jana Šustrová. V prvních hodinách výuky se děti seznámily se základy anglického jazyka, písničkou „Hello everybody“, „Hello whats your name", základy výslovnosti, pozdravem, představením a jmény.