Za výstavou do školky

Naše škola byla oslovena  Mgr. Gabrielou Geherovou, koordinátorkou projektu MAP k zapojení se do putovní výstavy velkoformátových fotografií s tématem Vody a Energie. Všechny nainstalované panely s fotografiemi budou s českými popisky. Jelikož je výstava zapůjčena z Francouzského institutu v Praze, nabídku jsme neodmítli a naši školu do projektu přihlásili. Výstava bude nainstalována v přízemí Mateřské školy v Dolních Životicích ve dnech 16.10–22.10.2017 a bude zpřístupněna nejen školákům, ale i široké veřejnosti. Navštívit ji můžete v pracovní dny v době příchodu a odchodu dětí z mateřské školy a ve čtvrtek během otevírací doby obecní knihovny.