Žádost o pomoc

Naše škola a školka se v posledních říjnových dnech zapojila do dvou ekologických projektů „Zelená škola“, který je zaměřen na sběr malých elektronických zařízení a baterií a projekt „Plastožrout“, prostřednictvím něhož jsme byli osloveni ke sběru plastových uzávěrů od PET láhví. Proto se na Vás všechny obracíme, ať pomůžete dětem nasbírat co největší množství uzávěrů, které nám pomohou umístit se na předních místech v ekologické soutěži.