Zahájení plavecké výuky v ZŠ

 

 Vážení rodiče, od pondělí 23. 11. 2015 do 12. 10. 2016 platí nový rozvrh hodin, který žáci již dostali. Tento rozvrh hodin je upraven z důvodu plaveckého výcviku. Ve středu bude prodloužena výuka pro žáky 1. ročníku do 12.00 hodin a pro žáky 2. – 5. ročníku do 13. 00 hodin. Hertické děti mají možnost vyzvednutí po hlavní trase na plavecký výcvik do Opavy v Herticích přibližně v 7.50 hodin. Podrobnější informace, co s sebou, jste již dostali.

 

 

 

 

Náplň lekcí

Učební plán 10 lekcí