Zahájení plavecké výuky žáků ZŠ

Dne 22.11. v úterý začíná plavecký výcvik v Městských lázních v Opavě. Děti budou mít s sebou podepsaný batůžek, v něm podepsanou pevnou igelitovou tašku, ve které budou mít mýdlo, podepsaný ručník a plavky. Holky budou mít gumičky na stáhnutí vlasů. Děti mohou mít koupací čepice a plavecké brýle. Do plavání pojedeme celkem 10×. Pokud bude dítě po nemoci a nebude moci plavat, bude mít v batůžku převlečení a přezůvky a pojede do plavání s ostatními dětmi. Po dobu plavání bude změněný rozvrh. V úterý bude výuka začínat v 7.45 h.. Z organizačních důvodů v tento den (úterý) půjde 2. ročník na oběd po 4. vyučovací hodině a vyučování bude ukončeno v 13.00 hodin. Taktéž je změna v organizaci v pátek, kdy 4.a5.ročník půjde na oběd po 4. vyučovací hodině a vyučování bude ukončeno v 13.00 hodin. 

Organizační pokyny plav.výuky 2016–2017

Rozvrh hodin plav.výuky 2016–2017

Učební plán plav. výuky 2016–2017