Zahájení školního roku 2010/2011

Ve středu 1.9.2010 bude v 8.00 hodin slavnostně zahájen nový škoní rok v ateliéru ZŠ. Mezi 42 školáky bude 10 prvňáčků, kteří přijdou do školy poprvé s aktovkou v doprovodu rodičů a dalších rodinných příslušníků. Tradičními hosty budou pan starosta Jaroslav Vaněk a zástupkyně Klubu rodičů paní Dana Šášková. Pedagogický sbor bude ve stejném složení jako loni: Mgr. Bohuslava Kvarčáková, ředitelka školy a třídní učitelka 2.ročníku, Mgr. Zuzana Remešová, třídní učitelka 1. ročníku, Mgr. Hana Seidlová, třídní učitelka 3. ročníku a Mgr. Kateřina Janků, třídní učitelka spojených ročníků 4. a 5. Ve školní družině bude vedoucí vychovatelkou i letos Jana Šustrová a druhou vychovatelkou pak Jolana Dehnerová. Učitelem náboženství bude nový pan farář Mgr. Marian Ludwik Kuczowicz. Správní zaměstnanci budou tři: školnice paní Monika Šnajdrová, pracovnice výdeje stravy a uklízečka paní Martina Pavlíčková a hospodářka paní Pavlína Komárková. Všem přejeme šťastný vstup do nového školního roku a mnoho radostí i úspěchů během deseti měsíců školní docházky.