Zahájení školního roku 2015/2016

Vážení rodiče, milé děti,

doba letních prázdnin a dovolených pomalu a jistě se blíží ke svému závěru. V úterý 1. září nám začíná nový školní rok 2015/2016 v mateřské i základní škole. 

Pro děti mateřské školy jsou připraveny voňavé a čisté vnitřní prostory a velice se na všechny děti těší paní učitelky i správní zaměstnankyně. Stravu pro děti MŠ si nahlaste telefonicky v MŠ nebo ve školní jídelně Slavkov nejpozději do pondělí 31.srpna do 8.00 hodin. Protože na budově MŠ budou i nadále probíhat stavební úpravy, DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI PRŮCHODU V TĚSNÉ BLÍZKOSTI STAVBY!!! 

Slavnostní zahájení školního roku v základní škole proběhne v ateliéru školy pod čapím hnízdem 1.září 2015 v 8.00 hodin za přítomnosti rodičů, prarodičů a vzácných hostů. Sejdeme se v 7.55 hodin před školou. V úterý budeme končit v 9.30 hodin. V tomto dni nebude fungovat školní družina. Výdej obědů a provoz školní družiny od 6.45 do 15.40 hodin je zajištěn od středy 2. září 2015. Obědy si přihlašujte ve školní jídelně Slavkov. Do školní družiny nezapomeňte: Oděv a obutí vhodné k hrám venku, kalhoty nebo legíny k hrám v herně a na koberci, to vše podepsané v plátěné prodyšné tašce s pevnými uchy, která bude zavěšena v šatně. Děkujeme za spolupráci. 

Šťastné vykročení do nového školního roku a v něm mnoho úspěchů Vám přejí všichni zaměstnanci školy.

Seznam školních potřeb 2015/2016