Zahájení školního roku 2018/2019

Vážní rodiče, přátelé školy, čas letních dovolených a prázdnin pomalu končí. V našich školách se již pilně pracuje a připravuje k zahájení nového školního roku. Provoz v mateřské škole zahájíme v pondělí 27. 8. 2018. Slavnostní zahájení školního roku v základní škole proběhne v ateliéru školy pod čapím hnízdem 3. 9. 2018 v 8.00 hodin za přítomnosti rodičů, prarodičů a vzácných hostů. Sejdeme se v 7.55 hodin před školou. V pondělí budeme končit v 9.30 hodin. V tomto dni nebude provoz školní družiny. 

Výdej obědů a provoz školní družiny od 6.45 do 15.40 hodin je zajištěn od úterý 4. 9. 2018. Ve středu 5. 9. 2018 bude zahájena plavecká výuka všech ročníků. Šťastné vykročení do nového školního roku naplněného vzájemným porozuměním, tolerancí, láskou a hlavně dětským úsměvem Vám za celý kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Životice přeje Lenka Smetanová.