Zajištění bezpečnosti v ZŠ a MŠ Dolní Životice

Vážení rodiče,

v zájmu zvýšení bezpečnosti žáků základní školy a dětí mateřské školy, jsme se rozhodli přistoupit ke změnám v organizaci přístupu žáků, dětí, jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků školy do školní budovy. Veškeré důležité informace si přečtete v přiložených přílohách. 

Zajištění bezpečnosti v MŠ

Zajištění bezpečnosti v ZŠ