Zápis do MŠ 2013/2014

 Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 dětí do Mateřské školy v Dolních Životicích je možno si vyzvednout v mateřské škole od 11. března do 13. března 2013 v době od 13.00 do 16.00 hodin. Žádost pro šk. rok 2013/2014 společně s evidenčním listem, přihláškou ke stravování a lékařským potvrzením řádně vyplněné ve všech kolonkách, je nutné odevzdat do MŠ do 25.3.2013 v době od 13.00 do 16.00 hodin. Čas odevzdání není rozhodující pro určení pořadí při přijímacím řízení. Samotná vyplněná žádost bez vyplněného evidenčního listu a přihlášky ke stravování není platná.

Zápis do MŠ

Kritéria k přijetí do MŠ