Zápis do MŠ

Vážení rodiče, Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 201–2013 dětí do MŠ v Dolních Životicích je možno podat v mateřské škole dne 25.-26.dubna 2012 v době od 8.00–10.30 a od 13.00–15.30 hod. K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s trvalým bydlištěm v D.Životicích. V případě naplněnosti kapacity MŠ nebudou přijímány děti maminek, které jsou na MD.