Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve čtvrtek 16.04. 2020 po předem domluveném čase, bez osobní přítomnosti dětí ve škole, případně bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole v budově základní školy. V nutném případě možnost individuální domluvy. Podrobnější informace naleznete v přiložené příloze. Potřebné dokumenty si můžete vytisknout v příloze, ale jestliže nemáte tuto možnost, tak Vám budou dodány při zápisu. 

Zápis do 1. třídy 2020/2021

Informační list pro rodiče 2020

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2020

Žádost o odklad 2020