Závěrečná hodina kurzu pro předškoláky

Ve středu 14.4.2014 proběhla v ZŠ závěrečná „cvičná vyučovací hodina“ s předškoláky pod vedením paní učitelky Mgr. Zuzany Remešové. V úvodu děti z MŠ zhlédly dramatizaci pohádky „O zajíčkovi a lišce“ zahranou žáky 2. třídy. Pohádka s kouzelnou chaloupkou, kulisami, veršovaným zpracováním a nádhernými kostýmy herců všechny děti ohromila.  Předškoláci se seznámili s tím,  jak  správně sedět v lavici, držet tužku. Grafomotoriku procvičovali pomocí říkanky. Psaní horní smyčky se všem dařilo. Všichni předškoláčci si odnesli pro své rodiče seznam potřeb pro nový školní rok a pracovní list „Jaro“. Předškolním dětem se ve škole moc líbilo a za kurz pro předškoláky paní učitelce moc děkujeme.