Závěrečná hodina plavání

Plavecký kurz nám uběhl jako voda. Všechny přihlášené děti překonaly strach z vody a naučily se základním plaveckým dovednostem – foukání do vody, ručkování, kopání ve vodě, potápění, plavání s rukávky či kruhem. Výuka probíhala hravou formou s dostatečným množstvím vodních pomůcek a nechybělo ani saunování, na které se děti vždy velmi těšily, protože si tak mohly společně zazpívat s dětmi z jiné MŠ.