Závěrečná hodina plavecké výuky v ZŠ

Dne 7.2. jsme ukončili plavecký výcvik v plavecké škole Leandros. Žáci absolvovali 10 hodinových lekcí pod vedením instruktorů této školy. Byli rozděleni do čtyř skupin. Formou her a s využitím nejrůznějších pomůcek se snažili pracovat na zlepšení svých plaveckých dovedností. Některým žákům se to dařilo, někteří se o zlepšení pokusí zase příští rok. Každý žák dostal při ukončení výcviku kartičku, na které jsou jeho výkony zaznamenány. Od pondělí 13.2.bude platný rozvrh hodin, který byl před plaveckou výukou. Děkuji všem zaměstnancům školy, kteří se po celou dobu plavecké výuky o žáky vzorně starali.