Závody v plavání ŠD

Ve čtvrtek 26.1. se děti školní družiny zúčastnily okresního závodu v plavání ŠD v Městských lázních v Opavě. Soutěžilo se v několika skupinách, po jednotlivých třídách a zvášť chlapci a děvčata. 12 m – děvčata a chlapci 2. tříd a děvčata 3. třídy. 25 m – chlapci 3. tříd, děvčata a chlapci 4. a 5. tříd. Dětem bojovnost nechyběla, ale v silné konkurenci – 10 školních družin, asi 100 dětí, jsme se na předních příčkách neumístili. Děti změřily své síly s ostatními kamarády a se svými vychovatelkami strávily příjemné odpoledne. Všem soutěžícím dívkám a chlapcům děkujeme. Děkuji také paní vychovatelce Janě Šustrové, která děti na tuto akci doprovodila.