Zdravotnická beseda v ZŠ

Ve čtvrtek 16. 1. 2014 nás ve školní družině navštívila v rámci zdravotnického kroužku zdravotní sestřička paní Simona Galiová. Hlavním tématem byla první pomoc, předcházení úrazům a nemocem a zdravý životní styl. Připomněli jsme si důležitá telefonní čísla, kam v nebezpečných situacích telefonovat, či jaké informace do telefonu sdělit. Dozvěděli jsme se, že nejčastější úrazy se dětem přihodí na kole, na bruslích, na lyžích, a proto jsou velice důležité ochranné pomůcky.

Vysvětlili jsme si, že první pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.  Děti si pod dohledem zkušené sestřičky názorně ukázaly, jak se ošetřuje poranění ruky pomocí trojcípého šátku. Pokračovali jsme zásadami správné hygieny, jak čelit nástrahám, které na nás všude okolo číhají. Paní Galiová dětem vysvětlila téma žloutenka a všechny typy žloutenky a jak této nemoci předcházet. Beseda děti zaujala, měly spoustu dotazů, které jim sestřička ochotně zodpověděla. Paní Galiové moc děkujeme.