Zimní radovánky v ZŠ

21. 12. v naší škole proběhlo projektové vyučování na téma Zimní radovánky. Nejprve si žáci vyzkoušeli tvoření řetězů z papíru. Nakonec z toho vypukla mezitřídní soutěž. Hotové řetězy zdobí naše třídy a chodbu. Naši prvňáci tvořili obrázek pro ministerstvo zemědělství „ Zdravý komín“. Nakonec jsme se všichni vydali do přírody. Je samozřejmostí, že jsme si vzpomněli i na zvířátka, kterým nastaly v zimní přírodě krušné dny. Připravili jsme si pro ně potravu, kterou jsme donesli do krmelce ke Štáblovicím. Také ptáčci nepřišli zkrátka. Děti si pro ně přichystaly ptačí laskominy a nejednomu padala zrníčka po celou cestu. V předvánočním čase vzpomínáme i na své bývalé kolegy, kteří již ukončili svou pracovní dráhu, a zároveň patří k významným osobnostem obce. Dne 21.12. jsme navštívili bývalého pana učitele Aloise Raidu a paní učitelku Vlastu Skřontovou. Děti si pro ně připravily malé překvapení v podobě koled a přáníčka. Koledou a přáníčkem děti přišly potěšit také pana starostu a jeho spolupracovnice.